Ayurvedaskolan

Kungsgatan 29
43244 Varberg (för kurser)

Granvägen 89 43233Varberg

(för behandlingar)


tel: 0766-115 450

ayurvedaskolan@live.se

 

 Mina böcker:

Av stjärnstoft är du kommen. 

Platser som kallar.

 

Nyckeln till Arvslåset.

 

De kan du köpa genom Ayurvedaskolan. Maila för beställning.

Vad är Ayurveda?
En liten text om Ayurveda.

 Välkommen till Ayurvedaskolan i Varberg 

Finding Dharma, workshop där vi arbetar men att lösa upp våra arvslås och hittar vägen till det som vi är här för att utföra enligt vår kosmiska plan.Och skapar förutsättningar för den framtid vi vill skapa.

Begränsat antal platser.

Datum för nästa Finding Dharma:

29 augusti Varberg

11 juli Malmö

 

 

 

 

 

 

 

 Utbildningen är godkänd hos Kroppsterapeuterna och SFKM och du kan ansluta dig som medlem i det förbund som passar dig bäst då du är färdigutbildad.