Utbildning till
ayurvedisk hälsorådgivare

 

Utbildningen sträcker sig över 10 steg och man kan gå dem i den takt som passar.
Grundkursen, steg 1-3, kan man gå för att bara få kunskap om sitt eget välbefinnande, och skapa ordning och balans i tillvaron.

Efter 10 steg blir du Ayurvedisk hälsorådgivare.

Jag erbjuder endast onlinekurser, då kan du läsa i egen takt när det passar dig.

Varje steg kostar 2.100:-

 

Från och med januari 2024 startar nya kurser upp i Malmö först och främst, nu under ledning av Stina Andersson som tar över dessa utbildningar efter mig. 

Det ligger datum för alla 10 stegen klara så kontakta Stina med förfrågningar och anmälan.

Hon har följande kontaktinfo:

stina.vedamanagement@gmail.com

tel 0701-464802

Jag önskar Stina allt gott med att fortsätta utbildningen om Ayurveda och dess fantastiska filosofi.

 

 

Nedan följer ett utdrag om vad varje steg innehåller, dock ej komplett.

 

Steg 1: 

Naturens 5 element och uttrycken Vata, Pitta och Kapha. Genomgång av hur du känner igen dess egenskaper och funktioner i olika sammanhang.


Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans. Var sak har sin tid, hur du känner igen och utnyttjar dygnstider och årstider och sätter dem i relation till Vata, Pitta och Kapha för att på bästa sätt spara energi och må bättre.


Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta av rätt anpassad mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.

 

Steg 2: 2 

Agni – livsgnistan – förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni på olika ställen i kroppen. Tecken på balans respektive obalans samt åtgärder för detta. 


Kroppens sju vävnader, hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp.


Smakernas betydelse och sekvens för en upplevelse av total tillfredsställelse av en måltid, till skillnad från att bara vara mätt. Hur smakerna inverkar på Vata, Pitta och Kapha under matsmältningens olika faser.
Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ditt hälsotillstånd. Vi går igenom grunderna.


De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta och Kapha till kronisk sjukdom samt följdsjukdomar.

 

Steg 3: 

Helhet och delar i kroppen och vår omgivning. Du får fler nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta och Kaphas underavdelningar, de s.k. subdoshorna och dess specifika områden och funktioner i kroppen. Subdoshorna börjar vi nu även lära oss att avläsa och tolka i den egna pulsen. Mycket praktisk träning.

Du får lära dig ljudets helande kraft för olika områden inombords. Alla färger består av vibrationer och vi lär oss färgernas påverkan på både kropp och sinne. Fler andningsövningar som lugnar och skapar balans.

Kroppens chakra, hur påverkar de oss. Försurning - kroppens fiend

 

Steg 4: 

De 20 egenskaperna hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta och Kapha.

Träning på att uppfatta dessa inom dig själv, hos andra och i omgivningen samt förstå dess inverkan för att kunna bibehålla eller återskapa balans. Vi lär oss bedöma obalanser genom att titta på tungan, naglar och ögonen.


Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd då vi lär oss ytterligare en nivå i pulsen. 

 

 

Steg 5: 

Genomgång av de åtta huvudområden inom Ayurvedisk hälsovård.

Förberedelse för att kunna ta emot provklienter på minikonsultationer. Att förstå pulsbilder och ge de råd som behövs för att balansera upp en ev. obalans.

Din roll som terapeut. Vegetabiliska oljor och dess egenskaper.

Mer egenråd för våra vanligaste obalanser och att förstå sammanhangen mellan det vi omger oss med i vardagen och vårt mentala välmående.

Du kommer att få elevuppgifter som skall vara klara före steg 6.

 

Steg 6: 

Frågor och svar baserat på praktikuppgifterna efter steg 5, insikter och erfarenheter.

Vi lär oss vävnadsnivån i pulsen och lär oss att tolka olika kombinationer av pulskunskap.

Örtlära, vi lär oss de olika örtpreparaten och även de nordiska läkeväxterna väljs och görs en fördjupning om som  redovisas i steg 8.

De mentala tillstånden Sattva, Rajas och Tamas.

Du förbereds för att ha en föreläsning om Ayurv

 

 

Steg 7: 

Förberedelse för mer omfattande hälsorådgivning, vi gör matsedlar och går igenom hur vi använder anamneser i våra möten med klienter.

De första "riktiga" provklienterna kommer och eleverna lär sig ha en fullständig genomgång och tolka den i förväg ifyllda anamnesen som klienterna har med sig till konsultationen.

 

Tentamen med frågor som skall redovisas och godkännas innan steg 8.

 

 

Steg 8: 

Genomgång av praktikuppgifter, insikter, erfarenheter och frågor kring dessa.

Redovisning av eget örtarbete. 
Fördjupning i subdoshornas funktion, nu på det subtila och känslomässiga planet.

Födans fysiska, mentala, känslomässiga och andliga egenskaper och effekter,
inte bara det vi uppfattar utan även effekten efter förbränningen vilket anses vara unikt för Ayurveda.


Att bryta vanor och mönster, och vikten av att vägleda och motivera människor på rätt sätt.

Den närlingsmässiga nedbrytningen och uppbyggnad från vävnaderna till så kallad Upa - datus.

 

 

Steg 9: 

Klassificering av funktionella störningar, bedömning av personers mentala och fysiska styrka
för att göra rätt bedömningar och ge lämpliga åtgärder.

 Att bedöma klienter utifrån anamnesen.

Ayurveda och klimakteriet. Dofternas betydelse för sinnet.

 
Uppgifter och sluttentamen som skall skickas in och bedömas. Efter att tentamen är godkänd är du välkommen på steg 10.


 

 

Steg 10: 

Ayurveda och de 6 filosofisystemen inom Veda.

Dharma, styrs vi av omedvetna eller/och medvetna signaler från ett större universellt medvetande eller sker saker och ting sker i våra liv av en slump?

Råd och kurer att använda i sitt terapeutarb

 

 

 

Utbildningar på annan ort av andra lärare:

se under fliken Hälsorådgivare mer info om dessa lärare.

 

 

 

Olofström -Marie Folkesson Madisson

 

 

 

 

 

 

Med reservation för prishöjningar.